Ivan Mrkvica

48 let

vedoucí chráněné dílny Diakonie Rolnička

Kdo jsem?

Otec, manžel, fanoušek divadla, literatury, hudby, cyklista, zahrádkář, zaměstnanec Diakonie Rolnička.

Co chci pro Tábor udělat?

Chtěl bych přispět k tomu, aby byl Tábor dobrým místem pro život s dostupným bydlením.

Proč kandiduji za JiNAK!?

Program sdružení Jinak za mě nejlépe reprezentuje mé postoje a názory.