Ing. Jiří Loskot

62 let

služby pro lesnictví a zemědělství

Co chci pro Tábor udělat?

Chci zachovat vysokou kvalitu života z pohledu bydlení, prostředí i svobodných pracovních příležitostí, otevřený přístup městských úředníků ke svým občanům a v neposlední řadě udržet kvalitní a současně ekonomicky přínosné městské lesy.

Proč kandiduji za JiNAK!?

Více než 20 let se zajímám o táborské občanské a politické dění. S lidmi z hnutí JiNAK! si rozumíme.