Ing. arch. Vít Markvart

34 let
architekt

Co chci pro Tábor udělat?

Přispět ke zpřehlednění a lepší koordinovanosti plánovaných aktivit města, které se týkají veřejného prostoru tak, aby měla veřejnost možnost se včas vyjádřit a projevit svou vůli.

Proč kandiduji za JiNAK!?

V rozhodování o věcech, které se týkají našeho okolí, podporuji otevřený přístup s důrazem na šetrnost k životnímu prostředí a ekologii.