Bc. Pavla Janková Kohelová

38 let
koordinátorka předškolního vzdělávání

Kdo jsem?

V mém životě se spojovalo vždy více proudů dohromady. Studovala jsem historii, pracuji v sociální a vzdělávací oblasti a momentálně jsem maminkou na plný úvazek. Pořádám kulturně-vzdělávací festivaly a můj život je nerozlučně spjatý s hudbou a rodným Táborem.

Co chci pro Tábor udělat?

Přeji si, aby město Tábor bylo inspirativním místem příležitostí a vlídným domovem pro všechny generace lidí. Proto i má snaha směřuje k tomu, aby podmínky vzájemného soužití byly příznivé a aby se nám v našem městě žilo dobře. K tomu je nezbytný dialog, zjišťování potřeb obyvatel, transparentní řešení problémů a podpora sousedské vzájemnosti.

Proč kandiduji za JiNAK!?

Souzním s programovým prohlášením Jinak! a s lidmi usilujícími o jeho naplnění. Oceňuji jejich odbornost, odhodlání a vůli měnit zažité stereotypy. A mám na paměti slova britského filozofa Edmunda Burkeho: „K vítězství zla postačí, když dobří lidé neudělají nic.“