Bc. Jan Mácha

49 let

ředitel FOKUS Tábor

Co chci pro Tábor udělat?

Budu usilovat o to, aby se Tábor stal ve všech oblastech zdravým a pro život příjemným místem. Primárně se zaměřím na kvalitu a rozvoj sociálně zdravotní péče. Další oblastí mého zájmu je veřejný prostor, rozšiřování a ochrana městské zeleně, kolo jako přirozený prostředek pohybu po městě a nakládání s vodou a odpady.

Proč kandiduji za JiNAK!?

Vize JiNAK! pro mne obsahují to důležité – kvalitu života postavenou na rozvoji lidské sounáležitosti, zdravého životního prostředí a odpovědném nakládání s veřejným prostorem.

ROZHOVOR S JANEM MÁCHOU O TÁBOŘE SOLIDÁRNÍM ZDE!