Karolína Koubová

25 let
architektka

Kdo jsem?

Architektka původem z Táborska.

Proč a jak podporuji JiNAK!?

Přestože v současnosti působím mimo Tábor, jeho vývoj a prostředí mi není lhostejné. Proto podporuji lidi z JiNAK!, kteří svou každodenní aktivitou usilují o kulturní a inovativní město. Ráda jsem přispěla doplněním bodů v oblasti veřejného prostoru a pohybu po městě i mimo něj.

Co chci pro Tábor udělat?

Pro Tábor bych si přála vytvořit podmínky motivují k využívání alternativních druhů dopravy a integrující cyklisty a pěší, kteří mají v dnešním městě stále méně prostoru. Současně kultivovat veřejná prostranství, která jsou dnes automobilové dopravě podřízena.