Ing. arch. Matouš Loskot

29 let
architekt, projektový manažer přípravy staveb

Kdo jsem?

Téměř celoživotní občan města Tábora, vzděláním architekt se zaměřením na urbanismus. V rámci praxe se zabývám povolováním a realizací staveb soukromých investorů i společných podniků soukromého a veřejného sektoru. Zajímám se o témata ekonomika sídel a kvalita veřejného prostoru.

Proč a jak podporuji JiNAK!?

JiNAK! je pro mne sdružením, jehož zastupitelé odpovědně pracují pro Tábor a všechny jeho obyvatele. Rád se připojím k jejich snažení zejména v oblasti udržitelného rozvoje města.

Co chci pro Tábor udělat?

Podílet se na dlouhodobé vizi města v oblasti rozvoje a zpřístupnění oblasti územního rozvoje a stavebního řádu veřejnosti.