Školní psychologové

Podařilo se nám prosadit školní psychology do škol, kde je první i druhý stupeň školní výuky. Nejprve to bylo hrazení psychologů z městského rozpočtu na jeden den v týdnu a následně, když ředitelé škol poznali výhody školního psychologa, aktivně pak sami vyhledávali možnosti financování na rozšíření této služby. Dnes na většině škol působí školní psycholog několik dní v týdnu. Jeho úkolem je nejen práce s kolektivy dětí a jedinci tak, aby školní klima bylo příjemné a s co nejmenšími prvky závadového chování, ale také poskytují metodickou pomoc učitelů a v případě potřeby i rodičům.