Školní jídelny

Školní stravování je velké téma ať už z hlediska kvality nebo chutnosti. Jídelníček sestavují vedoucí školních jídelen a kvalita stravování je gesci ředitele školy. Nám se podařilo nastartovat pravidelné setkávání vedoucích školních jídelen, kde jsme pro ně zajišťovali odborné přednášky z oblasti školního stravování a kde mohou vedoucí mezi sebou diskutovat a předávat si zkušenosti.