Rozvoj sportovního areálu Komora

Komora slouží převážně sportovním účelům, ale dle našeho názoru tento areál má i potenciál pro zábavu dětí nebo jiné komunitní sporty. Proto jsme navrhli v areálu vybudování dětského provazového hradu, obdoba zábavního parku Mirákulum nebo Lesní svět na Lipně. Bohužel z nepochopitelných důvodů zastupitelstvo těsnou většinou tento projekt neschválilo. Dále máme připravený projekt na vybudování parkurového hřiště a pumtreckového hřiště, ale víme, že v současné sestavě zastupitelstva není možné tato hřiště prosadit a návrhy by dopadly stejně, jako provazový hrad pro děti. Pokusíme se o to v příštím volebním období.