Rekonstrukce školských zařízení

V tomto volebním období, kdy bylo školství v gesci naší místostarostky, jsme prosadili nejvíce financí do rekonstrukce školských budov za posledních deset let. V současné době jsou zrekonstruovány všechny budovy mateřských a základních škol zřizovaných městem a dokončuje se rozsáhlá rekonstrukce ZŠ Husova na Maredově vrchu. Dle potřeb se rekonstruovaly i vnitřní prostory školských budov a investovalo se i do vybavení škol a školek pro potřeby výuky a příjemného prostředí interiérů.