Prosazení výběrových řízení na ředitele ZŠ a MŠ

Ředitelé škol a školek mají šestileté funkční období. Po uplynutí této doby může obec vyhlásit výběrové řízení nebo automaticky prodloužit funkční období ředitele o dalších šest let. My zastáváme názor, že by se výběrová řízení měla konat. Je nutné ověřit, zda ve vedení mateřských a základních škol jsou ti nejlepší a znát jejich vize pro další období. My jsme výběrová řízení i přes velké protesty a výhrůžky odvolávání naší místostarostky prosadili. Chtěli jsme mít jistotu, že ve vedení škol a školek jsou ti nejlepší lidé pro naše školství.