Podpora alternativního vzdělávání

Zastáváme názor, že rodiče mají mít možnost si pro své dítě vybrat vzdělávání, které je jim i jejich dítěti blízké a vyhovující. Proto vítáme aktivity pedagogů i rodičů, kteří zakládají školy s jiným výukovým plánem a stylem vzdělávání. Aktivně jsme podporovali vznik takových školek a škol. Při jejich zakládání město dává souhlas se vznikem. Naše místostarostka tyto žádosti předkládala a i přes velké politické neshody se nám tyto souhlasy podařilo prosadit.