Fotbal

V gesci naší místostarostky je mimo jiné i sport. Nicméně my jsme chtěli a chceme podporovat sporty spravedlivě. Přišel ale návrh, abychom jako město dali 20 000 000 Kč do vybudování druholigového fotbalového stadionu v Kvapilově ulici. Tento fotbalový stadion není v majetku města a tudíž byly dvě desítky milionů určeny do cizího majetku. To ale není jediný důvod, proč jsme s tímto krokem nesouhlasili.

Druholigový stadion má svá pravidla, například četnost využívání, a tak je jasné, že po realizaci nebude stadion primárně sloužit dětem a mládeži, ale občasnému zápasu „Áček“. Pro děti a mládež pak musíme hledat jiná vhodná sportoviště. Další věcí je, že lokalita je nevhodná i z dopravního pohledu, nemá zatím dostatek parkovacích míst atd. Přes všechny naše argumenty byl návrh na financování městem druholigového stadionu schválen a to i přes to, že šlo o porušení koaliční smlouvy a koalice v Táboře následně padla.