Bytová politika

Důstojné bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. My jsme podpořili zamezení živelného rozprodávání bytů. Dnes má Tábor skoro nejvíce nájemních bytů v ČR. I tak poptávka zdaleka převyšuje nabídku. Byty přiděluje tzv. bytová komise. Naše místostarostka dlouhodobě slýchala o protekci a nerovném výběru v komisi. Proto komisi nechala rozpustit a radou jmenovat novou, která rozhoduje spravedlivěji. Podařilo se nám také zavést pravidla pro přidělování sociálních bytů pro lidi v nouzi. Aktivně jsme spolupracovali se sociálními organizacemi, kterým jsme pomohli získat byty pro chráněné bydlení.