Údolní nádrž Jordán

Co?

Ze dna údolní nádrže Jordán byl v letech 2012–2014 odtěžen sediment, ale to k celkové čistotě vody v Jordánu nestačí. Jedním z hlavních důvodů, proč voda v Jordánu stále zelená, je znečištění přemnoženými sinicemi, jejichž potravou je fosfor obsažený v hnojivech a hlavně v pracích prášcích. Fosfor potřebují sinice i řasy ke svému růstu. Z odpadních vod ho dokáží odstranit jen opravdu moderní čističky. Zákon je však menším obcím nenařizuje, a ty je proto mnohdy nevyužívají. Po nástupu do vedení města jsme iniciovali vznik odborné skupiny, složené z vědců a odborných pracovníků v oblasti hydrobiologie, kteří pravidelně monitorují kvalitu vody v Jordánu a navrhují nápravná opatření pro její zlepšení.

Jak?

  • Zachováme odborné skupiny pro čistotu vody v Jordánu.
  • Budeme dále jednat s obcemi na povodí Jordánu o rozšiřování čistíren odpadních vod a doplňování o tzv. třetí stupeň čištění, tedy odstranění fosforu.
  • Budeme jednat s pozemkovým úřadem, abychom získali do vlastnictví půdu nezbytnou pro provádění protierozních opatření v povodí. Splavováním zemědělské půdy do povodí se totiž do vody dostávají i hnojiva s obsahem fosforu.
  • Podpoříme výstavbu srážecí stanice, která zachytí většinu fosforu ještě před vtokem do Jordánu.
  • Zachováme současné sklady rybí osádky s převahou dravých ryb.
  • Podpoříme osvětu zaměřenou na používání bezfosfátových pracích a čisticích prostředků.

Garant: Michaela Petrová