Táborské galerie

Co?

Je třeba rekonstrukce stávajících prostor s přihlédnutím k současným trendům a vytvoření dlouhodobé kurátorské koncepce všech galerií ve spolupráci s externím kurátorem. Je třeba zkoumat možnost vytvoření stálé expozice díla malíře Karla Valtera a fotografického ateliéru Šechtl a Voseček. (možné propojení s prostory Trafačky a Elektrocentrály, případná rekonstrukce prostor, které jsou využívány pro hudební kurzy).

Jak?

  • Městské galerie by měly spadat pod plánovanou příspěvkovou kulturní organizaci.
  • Ve spolupráci s odborníky vytvoříme projekt táborských galerií.
  • Využijeme možnosti velkých grantů. 
  • Začneme jednat i o možnosti využití soukromých, ale nevyužívaných prostor: budova pošty, Sýpky Kotnov aj.

GARANTI: Tereza Horváthová