Stabilní zázemí pro školy

Co?

Kvalita výuky a školní klima má zásadní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol má ze zákona omezené možnosti zasahovat do toho, jak se kde učí a jak to tam funguje. Zodpovědná radnice to ale dokáže. Dává školám a jejich zaměstnancům pocit jistoty a prostor pro soustředěnou práci. Umí dát najevo, že si jejich práce váží. U profesí, které pomáhají, i stisk ruky něco znamená. Zavedli jsme školní psychology do základních škol a chceme tuto službu dále rozšiřovat. Budeme také vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů i na střední školy. Chceme do škol zavést další službu – sociální pedagog.

Jak?

  • Za poslední roky došlo k zásadní rekonstrukci téměř všech školských budov v majetku města. Chceme pokračovat v dalších rekonstrukcích a dalším vybavování vnitřních prostor.
  • Platy učitelům sice zvýšit nemůžeme, ale ochotně školám poskytneme odborné zázemí nejen pro konzultace právních a ekonomických otázek.
  • Budeme nadále podporovat školní psychology a jednat s Jihočeským krajem o zřízení míst školních psychologů i na středních školách.
  • Budeme aktivně prosazovat zřízení nové funkce na školách – sociální pedagog, který bude pracovat s dětmi ze znevýhodněného prostředí.

GARANTI: Michaela Petrová