Sport pro každého

Co?

Sport patří ke zdravému životnímu stylu a je potřeba ho podporovat. Pohybová aktivita dětí klesá, a proto je potřeba podporovat zejména sportování dětí a mládeže a neméně i široké veřejnosti. Podpora sportovních aktivit předpokládá stabilní a vyvážené financování, ale není tím myšleno pouze masivní financování vrcholového sportu. Nám se podařilo prosadit a zahájit rekonstrukci plaveckého stadionu a dalších sportovišť, která slouží právě veřejnosti a sportům, jimž se věnují děti a mládež.

Jak?

  • Dokončíme 1. etapu rekonstrukce plaveckého stadionu a budeme pokračovat v dalších etapách.
  • Zahájíme stavbu nové haly Míru tak, aby uspokojila potřeby atletů a dalších indoorových sportů.
  • Budeme pokračovat v rekonstrukcích dalších sportovišť (hala Kvapilka, kulželkárna), chceme rozšířit využití areálu Komora, opravit fotbalová hřiště ve vlastnictví města (Viktorie, Svépomoc) atd.
  • Chceme budovat sportovní plácky pro veřejnost.
  • Usilujeme o vyváženou finanční podporu pro všechny sporty, nejen pro vrcholové.
  • Chceme vytvořit projekt „Sportovat může každý“ – svoz dětí po vyučování do městských sportovišť, kde si pod vedením zkušených trenérů mohou vyzkoušet a naučit se různé sporty.

Garant: Michaela Petrová, Tomáš Mráz