Sídliště Nad Lužnicí – lokalita Komora

Co?

Vzhledem k husté zástavbě sídliště je potřeba prodiskutovat koncepci budoucího rozvoje lokality Komora, která slouží jako hlavní rekreační a volnočasový areál sídliště. Je nutné průběžně koordinovat umisťování sportovních aktivit a dalších prvků, aby byla Komora otevřená co nejširší skupině obyvatel. Kromě sportovního vyžití by tu měl být i prostor pro rodiny s dětmi, např. v podobě zábavních ale přitom vkusných „atrakcí“, ve stylu parku Mirákulum.

Jak?

  • Zpracujeme plán pro budoucí podobu lokality Komora a budeme jej diskutovat s veřejností.
  • Realizujeme již vyprojektované a s veřejností diskutované projekty, jako je provazový hrad pro děti, parkourové hřiště a pumptrackové hřiště jako rozšíření skateparku.

Garant: Karolína Koubová