Rozvojové plochy ve městě

Co?

Směřování rozvoje zejména do nevyužitých prostorů v zastavěné části města – pro příští roky je prioritní využití brownfieldu bývalých kasáren v majetku města. Je nutné vést věcnou diskuzi o prostoru bývalého letiště Všechov – podporovat využití volně přístupného areálu pro sportovní a rekreační aktivity. Případné využití pro podnikání je zásadní podmínit vyřešením otázky dopravy a pečlivým zvážením přínosů versus zátěže pro město. Město má hlavní možnost usměrnit využití letiště jeho vymezením v územním plánu. Další zastavitelné plochy pro výrobu ve městě je rozumné podporovat až po realizaci důležitých dopravních přeložek, ale i poté bychom se měli prioritně zaměřovat na podporu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou než na výstavbu rozlehlých skladovacích hal s minimem pracovních míst.

Jak?

  • Budeme důsledně řešit vymezování rozvojových ploch v územním plánu města.
  • Budeme aktivně koordinovat proces výstavby v bývalých kasárnách.

Garant: Vít Markvart, Iveta Čierna