Rozvoj sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

  • Vytvoříme vizi, jak má síť služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel v Táboře vypadat, jaké služby má obsahovat.
  • Vytvoříme specifické dotační programy reagující na potřeby těchto skupin obyvatel.
  • Podpoříme sloučení komise pro sociální oblast a rozvoj sociálních služeb a zasadíme se o nové nastavení kritérií přidělování finančních prostředků (oddělíme podporu stávajících služeb od rozvoje sítě).
  • Prosadíme navýšení rozpočtu na sociální oblast na minimálně 3 miliony korun ročně (mimo finance pro příspěvkové organizace města).
  • Podpoříme vytváření alternativ při poskytování sociálních služeb, které vedou k udržení jednotlivce v jeho přirozeném prostředí.

Garant: Jan Mácha, Karel Novák