Rekonstrukce Budějovické ulice

Co?

Prosadili jsme dnešní koncept Budějovické ulice jako kompromis mezi rezidenty, pěšími a automobilovou dopravou. V současném schváleném projektu je zároveň zvýšení parkovacích míst i zařazení zeleně, která má nesporně pozitivní vliv na ovzduší, mikroklima i estetiku této dopravní tepny. Dále jsme prosadili plynofikaci Budějovické ulice, protože v mnoha domech se stále vytápí tuhými palivy, která ještě více zhoršovala už tak neúnosnou emisní situaci na Budějovické ulici. Celá rekonstrukce je rozdělena do pěti etap a v současné době probíhá první etapa v úseku mezi křižovatkami Purkyňova – Bílkova. Celou stavbu realizuje Jihočeský kraj, který má Budějovickou ulici v majetku, ve spolupráci s městem Tábor a Vodárenskou společností Táborsko. Celý projekt Budějovické ulice je přístupný na webových stránkách města Tábora.

Jak?

  • Budeme pokračovat v rekonstrukci podle schváleného konceptu a rozvržení etap.
  • Zachováme podmínku plynofikace ulice.
  • Prověříme realizační i ekonomickou možnost výstavby kolektorů pod Budějovickou ulicí v úseku Poliklinika – Křižíkovo náměstí.

Garant: Michaela Petrová