Podpora učitelů

Co?

Radnice podporuje a organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Třeba i formou stáží ve školách partnerských měst. Periodicky vyhlašuje konkurzy na ředitele škol. Má tak jistotu, že pozici zastává nejlepší možný člověk, který je k dispozici. Ředitelé nespí na vavřínech a řadovým pedagogům je poskytnuta motivace a možnost profesního růstu. Radnice se také zajímá o to, jak vypadají vzdělávací plány, které si dnes školy samy tvoří. Dbá, aby člověk jmenovaný městem do rady každé ze škol kvalitně odváděl svoji práci, aby školu znal, zajímal se o ni a navázal osobní kontakty nejen se členy rady.

Jak?

  • Zachováme pravidelné schůzky s řediteli škol.
  • Ve vyhrocených případech budeme připraveni naslouchat starostem učitelů, rodičů a žáků.
  • Dokážeme rychle a účinně zprostředkovat jednání.
  • Budeme mít v záloze odborníka schopného mediace.
  • Budeme za město pořádat školení a kurzy pro pedagogický i nepedagogický personál.

GARANTI: Michaela Petrová, Petr Mikuláš