Peníze do kultury

Co?

Zvýšení investice do kultury. Investice do kultury je totiž investicí do města jako celku.

Jak?

  • Budeme prosazovat zavedení městské kulturní příspěvkové organizace.
  • Budeme efektivně využívat stávající finanční prostředky (organizace městských slavností a kulturních akcí).
  • Budeme prosazovat víceletý grantový systém, dobrý fundraising pro akce přesahujícího charakteru (rekonstrukce městských budov, nová koncepce galerií aj.).

GARANTI: Tereza Horváthová, Jakub Smrčka