Parkování

Co?

V současné chvíli je v některých oblastech parkování osobních automobilů klíčovým problémem, především na Sídlišti nad Lužnicí a v oblasti Starého a Nového města. Je potřeba schválit již vypracovanou koncepci parkování a postupně jednotlivé projekty realizovat.

Jak?

  • Podle vypracované koncepce chceme na Sídlišti nad Lužnicí získávat pozemky, které nejsou ve vlastnictví města, a realizovat parkovací plochy.
  • S ohledem na finanční možnosti chceme vybudovat alespoň jeden parkovací dům typu „lehké konstrukce“.
  • V souvislosti s rekonstrukcí plaveckého stadionu chceme upravit parkoviště před ním a v jeho okolí a zkapacitnit sportovní zařízení v této oblasti.
  • Chceme najít vhodné místo a realizovat parkovací dům pro oblast Starého města tak, aby mohl být vjezd automobilové dopravy na Staré město omezen.
  • V rámci úpravy přednádražního prostoru chceme hledat další možná parkovací místa.

Garant: Michaela Petrová