Ochrana zvířat

Co?

Zvířata jsou nedílnou součástí našeho života. Ta domácí jsou mnohdy i členy našich rodin. Proto jim chceme věnovat velkou pozornost. Často totiž trpí bezohledným lidským chováním. Obec má povinnost starat se o zatoulaná zvířata, ale my nechceme jen umístění zvířete do klece v útulku. Chceme, aby traumatizovaná zvířata v městském útulku našla kromě základní zdravotní péče a potravy také péči individuální a příjemné prostředí. Už nyní jsme prosadili rekonstrukci útulku, vybudování nového výběhu pro psy a výstavbu útulku pro kočky. Zároveň je nutné zachovávat životní podmínky i pro divoká zvířata. Ta jsou mnohdy lidskou činností, třeba používáním zábavní pyrotechniky, stresována, a tento stres často vede k jejich smrti. Tomu je třeba zabránit a sladit soužití lidí a zvířat ve městě a jeho okolí.

Jak?

  • Podpoříme pokračování rekonstrukce psího útulku i s výběhem a pokračování výstavby útulku pro zatoulané kočky.
  • Zavedeme nekompromisní opatření proti tzv. množírnám psů.
  • Zavedeme vyhlášky, které omezí používání zábavní pyrotechniky.
  • Na území města omezíme pobyt cirkusů, které předvádějí show se zvířaty.
  • Budeme se zabývat problémem s koloniemi havranů, jejichž intenzita obtěžuje obyvatele, a budeme hledat šetrná řešení k jejich omezení.

GARANTI: Michaela Petrová