Navýšení lůžkových kapacit pro lidi se zdravotním postižením a seniory

Co?

V bytovém fondu a při výstavbě prostor pro rozvoj kapacit město cíleně vytváří bydlení s různou mírou a dobou podpory.

Jak?

  • Prosazujeme výstavbu domova s pečovatelskou službou a domova se zvláštním režimem, která bude v souladu se standardy kvality péče a doporučenými lůžkovými kapacitami pro tyto typy institucionální péče. Chceme, aby senioři žili v maximálně domáckém, komorním prostředí.
  • V případě potřeby budeme podporovat rozšiřování počtu městských bytů vhodných pro osoby se zdravotním postižením.

Garant: Jan Mácha, Karel Novák