Městský ombudsman

Co?

Chceme otevřené a komunikující město. Dovnitř i ven. Aktivně, ne pasivně. Nemyslíme si, že k transparentnosti a otevřenosti úřadu stačí pouze plné využívání moderních technologií a zveřejnění všech informací na internetu, což je pro nás samozřejmostí. Nechceme ale, aby se komunikace s občanem redukovala na rychlý informační systém. Město má komunikovat se svými občany aktivně a napřímo. Lidsky. Osobně.

Jak?

  • Chceme městského ombudsmana. Člověka, na kterého se občan může obrátit a který bude vědět, kam žádost občanů nasměrovat, a pohlídá, aby se jí příslušný referent zabýval.
  • Stejně tak jsme přesvědčeni, že město má lépe komunikovat směrem ven. Schopný komunikační pracovník dokáže včas předat interní informace úřadu ven k občanům a novinářům. Nesmí se stávat, že se občané včas nedozvědí o dopravních uzavírkách nebo chystaných investičních akcích.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka