Městská zeleň

Co?

Zeleň ve městě má svou nenahraditelnou funkci ať už z hlediska ekologického (snižování prašnosti, hlučnosti, udržování městského mikroklimatu) nebo estetického. Zvláště po zkušenostech s posledními horkými roky je potřeba městskou zeleň udržet a rozšířit. Proto chceme přidat další zeleň do městského prostoru a kácení dřevin schvalovat jen v opravdu nutných případech. Jako zásadní vnímáme návrat zeleně na náměstí TGM.

Jak?

  • Zachováme vzrostlé stromy, použijeme hydrovaky.
  • Velké budovy a rozlehlé betonové plochy chceme zazelenit.
  • Budeme dbát na odborné ošetřování městské zeleně.
  • Podpoříme rozšíření trvalkových květinových pásů.
  • Ve spolupráci s architekty vrátíme zeleň na náměstí TGM.
  • Podpoříme pravidelnější a častější seč trávy i v okrajových částech města, současně budeme budovat systém vedení vybraných trávníků jako lučních porostů.
  • Omezíme používání chemických látek pro ošetřování zeleně včetně Roundupu.
  • Budeme pokračovat v kontrole Komise životního prostředí nad kácením stromů ve městě.
  • Prověříme možnosti propojení náměstí TGM s botanickou zahradou.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka, Miloš Tuháček