Město přátelské vůči chodcům a cyklistům

Co?

Aby občané rádi využívali i jiné formy dopravy než auto, je zásadní zvýšit komfort pro pěší ve všech částech města. Pěší trasy a chodníky musí být bezpečné a pohodlné a okolí musí být pro chůzi zajímavé. Rovněž je důležité nadále propojovat systém cyklistických tras také ve vnitřním městě a rozvíjet infrastrukturu pro uživatele jízdních kol.

Jak?

  • Budeme zvyšovat počet přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
  • Zlepšíme proporcionalitu mezi dobou pro přecházení a stání (dnes je doba přecházení zpravidla 5 sekund, výjimečně 15 sekund, oproti 60 a více sekund stání).
  • Zvýšíme počet značených cyklistických tras a posílíme systém stojanů na jízdní kola. 

GARANTI: Michaela Petrová