Mapa městského majetku

Co?

Vytvoření mapy městského majetku, která bude čitelně zobrazovat veškeré pozemky a budovy města včetně informací o jejich správě či pronájmu jinému subjektu. Budou vytipovány nevyužívané pozemky a budovy a bude diskutováno jejich využití, byť jen krátkodobé či dočasné. Bude možné vyhodnocovat náklady na údržbu komunikací, veřejných prostor a zeleně a optimalizovat tak správu městského majetku.

Jak?

  • Digitálně zpracujeme mapu městského majetku a zakomponujeme ji do procesu rozhodování radnice.

GARANTI: Iveta Čierna