Finance

Co?

Občané mají vědět, jak vedení města nakládá s financemi. Rozpočet města musí být přístupný a všem srozumitelný. Nakládání s veřejnými financemi musí být efektivní, hospodárné a spravedlivé.

Jak?

Přehledné, kategorizované a strojově zpracovatelné zveřejňování informací na internetu, zejména:

  • Rozklikávací rozpočet se srozumitelnou a přehlednou rozpočtovou dokumentací.
  • Zlepšení práce kontrolního výboru, vedení kontrolního výboru patří opozici!
  • Transparentní pravidla pro dotace budou obsahovat dopředu daná kritéria a kalendář výzev, budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích.
  • Budeme pracovat na snižování schodku v rozpočtu města.
  • Budeme prosazovat spravedlivé dotační fondy města.

GARANTI: Michaela Petrová