Efektivnější a transparentnější hospodaření městských společností

Co?

Město Tábor je (spolu)vlastníkem šesti společností s ručením omezeným. U čtyř z nich je vlastníkem stoprocentním – Technické služby Tábor s.r.o., Bytes Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., Správa lesů města Tábora s.r.o. Orgány města přitom do hospodaření a řízení těchto společností mluví velmi omezeně a ekonomická výkonnost těchto společností není vždy dobrá. To je třeba změnit.

Jak?

  • V případě Tělovýchovných zařízení města Tábora iniciujeme diskuzi o změně právní formy společnosti na příspěvkovou organizaci.
  • Technické služby Tábor sloučíme se Správou lesů města Tábora do jedné společnosti, čímž se dosáhne rovnoměrnějšího využití zaměstnanců a efektivnější ekonomiky řízení.
  • Velké investice typu plánované čtvrtmiliardové investice do zařízení na pyrolýzu čistírenských kalů podmíníme předchozím souhlasem zastupitelstva a diskuzí s veřejností a odborníky.
  • Představitelé městských obchodních společností budou podávat pravidelné zprávy o své činnosti Zastupitelstvu města Tábora.
  • Nepodpoříme pokračování v kumulaci funkcí. Starosta města má být starostou na celý úvazek a ne k tomu vést společnost typu Vodárenské společnosti Táborsko.

GARANTI: Miloš Tuháček