Dostupné bydlení pro všechny

Co?

Na základě podrobných dat o bytovém fondu a demografických trendech otevřeme diskuzi o dostupném bydlení v Táboře. Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje s výjimkou posledních jednotek v konkrétních domech. Současně chceme část pozemků v obytné čtvrti v bývalých kasárnách rezervovat pro výstavbu městských bytů či jednotek s pečovatelskou službou tak, aby bytový fond a tím i složení nových obyvatel čtvrti byly co nejpestřejší. Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. Metodika přidělování městských bytů má být revidována tak, aby byla transparentní, podle jasně měřitelných kritérií, a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat. Výši nájmu v městských bytech je nutné průběžně porovnávat s aktuální výší tržních pronájmů a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.

Jak?

  • Chceme nastavit koncepci sociálního bydlení do budoucna podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj.
  • Chceme revidovat systém přidělování městských bytů.

Garant: Jan Mácha, Iveta Čierna, Matouš Loskot