Dostupné bydlení pro všechny

Co?

V aktuální situaci, kdy se bydlení stává méně dostupným, chceme aktivní roli města a jasnou metodiku do budoucna. Máme výhodu ve velkém bytovém fondu, který reguluje cenu nájemného na trhu. Neobejdeme se však bez další bytové výstavby, kterou cílíme do obytné čtvrti Dvorce. Zde může vzniknout pestrá paleta bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva. Nezapomínáme ani na sociální bydlení pro ty, kteří nedosáhnou na standardní podmínky na trhu.

Jak?

  • Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje. 
  • Chceme revidovat metodiku přidělování městských bytů, včetně sociálních, která musí být transparentní, s jasně měřitelnými kritérii a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat.
  • Chceme nastavovat rozumnou cenu nájemného a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.
  • Novou výstavbu chceme směřovat převážně do čtvrti Dvorce, kde se budou stavět jak soukromé, tak městské domy pro doplnění bytového fondu.
  • Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. 

GARANTI: Jan Mácha, Iveta Čierna