Zveřejňování informací a rada města

V zákoně je zakotvena povinnost zveřejnovat pouze ty nejzákladnější informace. Transparentní úřad však jde nad rámec této povinnosti a dobrovolně zveřejnuje i informace, jež nejsou tajné (tyto specifikuje zákon).

Protože se jedná o dobrovolnou aktivitu ze strany města, kterou většinou vykonávají městští úředníci, setkáváme se z jejich strany s odporem spíš než s proaktivním přístupem. Vymýšlí se proto řada zástupných důvodů proč tu kterou věc nedělat. Namátkou: je to střet se zákonem o ochraně osobních údajů, administrativní zátěž, absence precedentů a jiné... Naštěstí existuje řada neziskových organizací, které zpracovávají metodiku, nebo dávají dohromady moderní úřady/politiky, kteří jsou příklady dobré praxe.

„Motivací pro zveřejňování smluv je zejména snaha ukazovat transparentnost. Výhodou je pak možnost vyhledávat smlouvy a číst v nich aniž by bylo nutné být na úřadě a obesílat specifický odbor. Mít smlouvy jen tištěné v šanonech a archivech, tedy špatně dostupné, nezálohované apod., to by byl přístup minulého tisíciletí. A když už jsou v digitální podobě, není důvod je místo intranetu nepověsit na internet. „

zdroj: http://starostoveprotransparentnost.cz/zkusenosti-z-obci/

Ucelený návod (Destatero otevřené obce) pro postupy na moderní otevtřené radnici zpracovalo otevrete.cz (dále jen destaro).

Zveřejnění zápisu z jednání rady

“Zastupitelstvo je sice jediným občany přímo voleným orgánem a má také nejdůležitější rozhodovací pravomoci, avšak naprostá většina rozhodnutí bývá předjednána ve výborech zastupitelstva, respektive v radě a jejích komisích. Rada má navíc ještě samostatné rozhodovací kompetence, nezávisle na zastupitelstvu. Proto potřebují mít občané přístup k adekvátnímu množství informací a dokumentů také z jednání výborů zastupitelstva, rady a jejích komisí. Vzhledem k ze zákona neveřejné povaze zasedání rady a komisí se může zdát, že by snad mělo stačit zveřejnit zápis a usnesení. Takový přístup však neodpovídá za prvé důležitosti rozhodnutí, která jsou v těchto orgánech přijímána, a za druhé standardům transparentnosti moderního úřadu. Neveřejnost v tomto pojetí neznamená nic víc, než aby radní na zasedání nebyly nikým rušeni. Ostatně jsou obce, které neuzavírají veřejnosti ani zasedání rady a nejenže poskytují bohaté informace z jednání online, ale přímo jednání rady otevírají veřejnosti. Proto nevidíme žádnou překážku pro zveřejňování informací z těchto orgánů ekvivalentním způsobem, jakým jsme to výše stanovili pro zastupitelstvo.”

zdroj: http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/rozhodovaci-procesy-obci/dobra-praxe-rozhodovaci-procesy/

Z Jednacího řádu rady města Kuřim:

 • Čl. 6, od 1 Usnesení rady se vyhotovuje neprodleně po jednání. Po odstranění osobních a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Čl. 6, od 4. Z jednání rady se nejpozději do 7 dnů po schůzi pořizuje písemný zápis, který obsahuje: den, místo a čas zahájení a ukončení schůze rady, .. (pozn. Obvyklé náležitosti) … údaj o hlasování (do zápisu se uvede jmenovitě, jak kdo hlasoval), seznam příloh, další skutečnosti podle r.ozhodnutí členů rady.
 • Čl. 6, od 7. Neprodleně po vyhotovení a ověření zápisu je vyhotovena verze zápisu, ve které jsou anonymizovány všechny osobní údaje tak, aby se staly zcela nečitelnými. Tato verze zápisu je zveřejněna na internetových stránkách města.“

Zdroj: http://www.kurim.cz/cs/obcan/samosprava/rada-mesta-rm/jednaci-rad-rm.html

podobné řády má Slaný , Rakovník , Jičín, Lanškroun

Doporučení:

 • Vytvářet písemný zápis jednání zastupitelstva i rady, umožňující vyhledávat jména a další klíčová slova.
 • Zápis doplňovat zvukovým případně i obrazovým záznamem.
 • Pokud je to možné, vytvářet doslovný přepis ze zvukového záznamu, či dokonce ze stenozáznamu.
 • Zápisy zveřejňovat na webu (s ochranou některých osobních údajů).

Zdroj: http://www.otevrete.cz/downloadfile/jak-vytvaret-dobry-zapis-jednani-zastupitelstva-a-rady/

Zveřejnění materiálů na jednání rady

Opět se nejedná o zádný tajný materiál. Jednání rady je neveřejné ne z důvodu tajení informací ale aby zasedání nebylo rušeno. Není proto opět žádný důvod kompletní materiály (při zachování kompatibility se zákonem č. 101/2000 Sb., tj. anonymizace) zveřejnit.

Současně s pozvánkou jsou členům rady doručeny materiály k jednotlivým bodům programu, které jsou členům rady dostupné prostřednictvím webového portálu města. Zároveň jsou tyto materiály před jednáním rady zveřejněny na webových stránkách města Písek. Tyto materiály jsou z důvodů ochrany osobních údajů přiměřeně upraveny.

Zdroj: http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument23064.pdf

 

 

 

Proč je web města Tábora špatný

mnoho lidí si stěžuje, že táborský web je absolutně nepřehledný a tím pádem obtížně použitelný. Tento názor sdílím. Vyhledat informaci na tomto webu je za trest.

Po vložení klíčového slova se ujme práce vestavěný proprietární fultextový vyhledávač, který najde veškeré dokumenty, které obsahují dané slovo. Takových jsou bohužel desítky, ne-li stovky. Výskyt daného slova nevede vždy k hledané informaci, protože dané slovo se sice může vyskytnout, ale v úplně jiném kontextu. Mít vlastní vestavěný fultextový vyhledávač na webu je dnes nesmysl, protože k fulltextovému hledání slouží google, seznam, yahoo, bing a jiné, které fulltextové hledání zvladají nesrovnatelně lépe, rychleji, ... 

dlouhý seznam výsledků hledání

Přehlednost

Jak by tedy měl web vypadat? Dobrý web je především přehledný. Při zveřejňování většího množtví informací se web neobejde bez tzv. metadat. Metadata je sada vlastností každé uveřejněné informace (článku). Dnes se v praxi běžně používá:

 • titulek
 • datum uveřejnění
 • kategorie – jako je v knize kapitola, jedna škatule, která jasně informaci zařazuje
 • štítky (tagy) – jako v knize klíčová slova v indexu. Pár támat, do kterých daná informace patří a podle kterých se následně bude nechat najít

O použítí kategorií a štítků krásně pojednává tento článek. Pro shrnutí:

"Kategorie funguje jako kapitola v knize. Souhrn kapitol je obsah a po jeho zkouknutí máme dobrou představu o tom, co v knize najdeme, Je to tak pevně zakořeněná struktura že když se autor rozhodne změnit kategorii, je to obrovský zásah do celku. Zatímco štítky fungují jako v knize funguje index. Ten obsahuje několik klíčových slov, které se vyskytují skrz celou knihu. Index je zpravudla mnohem delší než obsah a změna některého klíčového slova není takový zásah do celku."

Konzervativní nátura jistě namítne cosi o práci navíc pro autory, v tomto případě úředníky. Já mu ale opáčím, že s dobrým software (opensource a zdarma: wordpress, joomla aj.) je vložení příslušných metadat otázka 2-3 kliknutí a pár úhozů do klavesnice navíc. Suma sumárum 20 sekund pro autora, který to dělá rutinně. Jak pak se asi metadata vkládají do systému vismo, který si, jisně za nemalé peníze, Tábor koupil a provozuje? Zda-li to tam vůbec jde ...

Zastupitelé vs. transparence: 1.kolo

První oťukávání vize transparence města jednotlivých zastupitelů na posledním táborském zastupitelstvu v roce 2014 naznacilo, že toto téma jim není cizí. Na konkrétnosti však nedošlo.

Transparence je dnes alfaou a omegou dobré a moderní radnice (a ve finále jakéhokoli úřadu) a tak jsem se zkusil zeptat, jak to teda bude v Táboře. Bude Tábor moderním, otevřeným městem pod občanskou kontrolou, nebo rigidním dinousaurem, který křečovitě svírá svá tajemsví pod pokličkou? První obrázek jsem si chtěl udělat na základě volebních programů jednotlivých politických uskupení, které v Táboře nyní vládnou. Ale ouha, na webu jsem, krom toho našeho, našel program jen od tabor2020. Ostatní buď neměli program na webu vůbec, nebo tam měli starý, neaktuální. A nebo jsem jendoduše špatně hledal. Pak je spatně, že prostý návštěvník musí tak zásadní dokument politické strany hledat a není mu "naservírován na stříbrném podnose". Pro úplnost jsem program hledal na stránkách jednotlivých lokálních organizací dotčených stran. Každé jsem věnoval dost času a když jsem presto nic nenalezl, zkusil jsem google.com s použitím klíčových slov: název strany (např. top09), tábor, program, popř. jestě volební.

EDIT: volební program top09 nalezen!

výsledky

Protože na základě programů jsem si obrázek neudělal, musel jsem se zeptat přímo zastupitelů. Jak to dopadlo, je ve videu Táborští zastupitelé vs. transparentnost: 1.kolo from VKl on Vimeo.