O nás

Kdo jsme:

Jsme sdružením politických stran a nezávislých kandidátů, kteří spojili své síly a schopnosti pro komunální volby. Sdružení tvoří Strana zelených, Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti.

Naše zásady:

Neuhýbáme, držíme slovo – nebudeme lavírovat podle momentální politické či ekonomické výhodnosti. Jsme schopni kompromisu, ale ne na úkor táborských lidí a rozpočtu. Kandidují za nás lidé, kteří v politice, ve veřejném životě obecně či ve svých profesích prokázali, že drží slovo a nebojí se obhajovat svůj postoj.

Bez obálek, na denním světle – v rozhodování města nesmí zůstat nic utajeno. Všechny informace, všechny materiály, všechny smlouvy, všechny nabídky, všechny faktury, všechny služební cesty…. O tom všem byste se měli dozvědět – na internetu, na úřadě, v novinách. Bez toho stále bude existovat podezření z korupce a střetu zájmů.

Jsme pestří – máme mezi sebou odborníky z mnoha profesí, naši kandidáti mohou nabídnout zkušenosti z mnoha oborů. Naši kandidáti jsou aktivními občany, mnozí se zapojují do činnosti neziskových organizací.. Jsme zvyklí spolupracovat a chceme spolupráci prosazovat jako základní princip i do všech činností města. Občané města budou pro radnici rovnocennými partnery.

Co budeme prosazovat:

Omezování prostoru pro korupci – zvýšením konkurence u veřejných zakázek, naprostou otevřeností rozhodování, posílením kontrolních mechanismů, zapojením odborníků mimo radnici do rozhodování.

Odpovědné hospodaření bez dluhů – promýšlením finančních důsledků každého rozhodnutí, zvažováním rizik a alternativ, důslednou analýzou potřebnosti investic a jejich priorit.

Tábor jako příjemné místo k životu – podporou kultury v ulicích a mně masových kulturních akcí, budováním odpočinkových míst, zklidňováním dopravy, nezastavováním volné krajiny, ozeleňováním, odstraňováním bariér.

Rozvoj lidí, nejen údržba majetku – podporou učitelů, rozvojem celoživotního vzdělávání a vzdělávání mimo instituce, zaměřením na sociální prací v rodinách a v terénu, zapojením občanů do rozhodování a tím využitím potenciálu občanů Tábora

Více v našem volebním programu ...